Montaż okna krok po kroku

okna

Written by:

Porządnie skonstruowany zestaw okna pozwoli w przyszłości obejść obrażających niespodzianek.
Krok 1

Już na kroku stanu surowego trzeba wypróbować cykliczność wykonania ościeży (otworów okiennych) tudzież betonowych nadproży. Późniejsze metamorfozy będą niezwykle kłopotliwe. Wypada wyrównać także boki otworu okiennego ze nadzwyczajnym uwzględnieniem wypoziomowania jego dolnej granic, na której będzie opierać się okno. Otwór ościeży winien być o 5-6 cm większy i szerszy od odpowiednich aspektów obrzeżnych futryn.
Krok 2

Przed umieszczeniem okna trzeba koniecznie rozmontować obwoźne skrzydła z przeszkleniami.
Krok 3

Do zewnętrznego obwodu framudze przykręca się kotwy. Należy je rozdysponować w odległości ok. 25 cm od kątów ramy (ościeżnicę można też mocować na dyble; wymusza to wiercenia otworów w jej bokach i ma zastosowanie głównie w przypadku granic jednowarstwowych).
Etap 4

Wstawienie ościeżnicy w otwór. Wypada ją oprzeć na drewnianych impregnowanych klockach chwytliwych (klocek taki musi odnaleźć się pod każdym pionowym profilem!).
Etap 5

Operując klockami i podkładkami należy dogłębnie wypoziomować spodnią krawędź futrynie.
Krok 6

Zasłonienie ościeżnicy w pionie (w stosunku do ziemie ściany) przy pomocy klocka o należycie zharmonizowanej grubości. Wciska się go niedaleko szlachetnego rogu ramy, po-między profil, a ścianę,
Etap 7

Unieruchomienie ramy z wykorzystaniem klinów wkręconych niedaleko narożników.

Mity o oknach z Pcv…

Etap 8

Kotwy, osadzone wcześniej do futrynie, przyczepia się do muru. W tak zamontowaną futrynę można naprawdę umieścić skrzydła okienne. Trzeba je zamknąć.
Krok 9

Nieszczelność dookoła ramy trzeba przemyć z pyłu tudzież lekko ją nawilżyć. Poprzez to montażowa pianka poliuretanowa osiągnie lepszą adhezję.
Etap 10

Rozprowadzenie pianki równomiernie na pełnym obwodzie ramy. Zapełnia się nią ok. 1/3 głębokości dziury (po roz-prężeniu pianka zajmie kolejną swobodną przestrzeń).
Krok 11

Po spęcznieniu i stwardnieniu pianki jej wystające detale powinno się ściąć rapierem równo z ziemią okna.
Krok 12

Ościeże od w środku najlepiej jest wykończyć przy pomocy kawałków płyty gipsowokartonowej. Pożądane byłoby notabene pozostawić ok. 2-milimetrową szczelinę na styku z ramą okna. Przestrzeń tę napełnia się później masą silikonową ewentualnie akrylową. Ekwiwalentną szczelinę trzeba dodatkowo pozostawić po zewnętrznej stronie okna (pomiędzy ramą a tynkiem).

Comments are closed.